Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://apeci.com.vn/

Với kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực dự án,  API được biết tới là một trong những nhà phát triển khu đô thị và khu công nghiệp uy tín tại... Chi tiết

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

+ Lập kế hoạch kiểm toán BCTC các công ty/ chi nhánh – Công ty mẹ- công ty con theo định kỳ/ theo kế

hoạch kiểm toán từng năm.

+ Lập kế hoạch kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán chuyên đề cho các CN, các công ty

trong tập đoàn.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thường xuyên của Tài chính, kế toán đảm bảo tuân

thủ đúng chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty.

+ Kiểm soát tính tuân thủ trong việc thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan

đến hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

+ Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của công ty

+ Chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn

+ Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, trong bảo vệ tài sản của tập đoàn, đề xuất các

giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế hoạt động và công tác quản lý, điều hành

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học kính tế / tài chính - chuyên ngành tài chính kế toán hoặc kiểm toán.

- Yêu cầu có 5- 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có chứng chỉ hành nghề kế toán/kiểm toán/ thuế

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ

- Có kiến thức hiểu biết chung về pháp luật thuế, luật doanh nghiệp, về quản trị kinh doanh

- Có kiến thức về công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp

- Có kỹ năng về kiểm toán, quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;

- Điềm tĩnh, chịu được áp lực cao trong công việc.

Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 5 Năm

Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn

TẬP ĐOÀN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC GROUP)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.