Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  1,000 - 2,000 USD

 • Kinh nghiệm

  3 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  23/12/2020

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

Khách hàng của careerbuilder là 1 công ty Chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư Bất Động sản, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển 1 Trưởng ban KSNB( mạnh về kiểm soát tuân thủ) với MTCV như sau:

1 . Kiểm tra việc tuân thủ:

 • Các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Nội quy về đồng phục, giờ giấc và tác phong làm việc.
 • Quy trình, quy chế.
 • Nguyên tắc đánh giá KPI, năng lực

2. Kiểm tra tình hình tài chính, kế toán theo các nội dung:

 • Hồ sơ thanh toán, tinh hợp lý của các khoản thu chi.
 • Kiểm quỹ tiền mặt và vàng.
 • Việc quản lý tài sản, công nợ phải thu, phải trả, khả năng thanh toán nợ của công ty.

3. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh theo các nội dung:

 • Hoạt động tiêu thụ, tồn kho sản phẩm, doanh số và doanh thu hoạt động kinh doanh, doanh thu dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác.
 • Hoạt động truyền thông, quảng cáo.
 • Hoạt động thanh toán, các khoản tạm ứng cho chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu thi công, nhân viên.
 • Dòng tiền luân chuyển thu chi trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.
 • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ, chế tài, quy trình, quy định của công ty đối với người lao động.
  4.Kiểm tra tình hình thực hiện và triển khai các dự án của công ty theo các nội dung:
 • Năng lực thi công của các nhà thầu, thầu phụ: về tiến độ, chất lượng các hạng mục.
 • Chất lượng vật liệu xây dựng, chủng loại vật tư, thiết bị.
 • Các biên bản giao nhận, nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công trình, nhật ký công trình.
 • Công tác an toàn lao động.

Yêu Cầu Công Việc

 • Có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực: Kinh doanh, Nhân sự, Marketing, Pháp lý, Tài chính, Kế Toán, Quản trị hệ thống, Quản trị chất lượng, Quản trị rủi ro,…
 • Mạnh về kiểm soát tuân thủ
 • Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp tốt những vấn đề hoặc các nội dung liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, thanh tra.
 • Am hiểu về pháp luật và các kiến thức chuyên môn khác theo quy định.
 • Am hiểu về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Am hiểu về các nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, thanh tra.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý, tổ chức công việc,
 • Kỹ năng phát hiện vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp,
 • Khả năng làm việc độc lập, phối kết hợp các phòng ban tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt,
 • Khả năng chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức trách nhiệm cao, làm việc khách quan, công minh, chính trực.
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Feedback