Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  10 - 15 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  11/07/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra:

 • Tổ chức công tác triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và KPIs được giao.
 • Hướng dẫn truyền thông các quy trình, quyết định của tập đoàn xuống các đơn vị thực hiện.
 • Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Báo cáo (bằng văn bản) tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên HĐQT/Tổng giám đốc.

2. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thanh tra kiểm tra tại đơn vị.
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

3. Lập kế hoạch

 • Xây dựng kế hoạch thanh tra từng năm phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Lãnh đạo giao.
 • Tổ chức triển khai thực hiện thanh tra kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt.
 • Tổ chức công tác nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.

4. Đào tạo:

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do tập đoàn tổ chức.
 • Xây dựng và kiểm soát các Kế hoạch đào tạo nội bộ nhằm nâng cao nghiệp vụ các thành viên trong Ban.
 • Tham gia chương trình đào tạo giảng viên kiêm chức theo sự huy động của MTalent và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo

5. Quản lý:

 • Giao việc cho các Giám đốc chức năng triển khai công việc; Giám sát chất lượng báo cáo trước khi trình TGĐ và Chủ tịch HĐQT.
 • Tổ chức triển khai các chỉ đạo của TGĐ/Chủ tịch HĐQT.
 • Xây dựng, cải tiến hệ thống JD phù hợp với cơ cấu tổ chức của Ban theo từng thời kỳ.
 • Giao KPIs và đánh giá kết quả công việc của các thành viên trong Ban.
 • Xây dựng hệ thống cán bộ kế cận (F1)

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán.
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh giao tiếp trung bình, trình độ tương đương TOEIC 650 trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 05 năm làm việc tại vị trí Trưởng ban Thanh tra/Kiểm soát hoặc tương đương tại các Đơn vị Holdings có quy mô nhân sự từ 1000 trở lên

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: 
  • Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.
  • Am hiểu lĩnh vực quản lý, cơ chế hoạt động của thanh tra, kiểm tra nội bộ.
  • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu về các lĩnh vực Tài chính - Kế toán; Xây dựng; Chất lượng dịch vụ; An ninh nội bộ.
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Có kiến thức về quản lý trong Tài chính - Kế toán;
  • Am hiểu về phương pháp, kỹ thuật tổ chức thanh kiểm tra.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
 • Năng lực chung: Khả năng chủ động trong công việc, Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng đánh giá và ra quyết định, Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng đánh giá vấn đề; Thấu hiểu khách hàng; Thẩm định dự án; Tư vấn thiết lập hệ thống KSNB.

5. Các yêu cầu khác: Có văn hóa & kỹ năng hành xử; không né tránh, ỷ lại; Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback