Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Bộ Phận Giám Sát Chất Lượng Thu Hồi Nợ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Ngày cập nhật: 23/09/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

- Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng thu hồi nợ nhằm phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế, dự báo rủi ro, vi phạm có thể xảy ra đối với hoạt động thu hồi nợ.
Develop regulations and procedures for monitoring debt collection quality to detect, prevent, limit, and forecast protential risks and violations for debt collection activities.
- Giám sát các hoạt động của Trung tâm thu hồi nợ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, chính sách quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Đề xuất các giải pháp cải thiện/khắc phục/phòng ngừa;
Monitor to ensure the Collection Center in compliance with regulations and policies related to debt collection activities. Propose solutions to improve/ overcome/ prevent violations
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp các tài liệu, chứng cứ để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm;
Coordinate with relevant units, provide documents and evidence to assess the seriousness of violations;
- Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả thu hồi nợ cho Bộ phận Chiến lược và phân tích thu hồi nợ nghiên cứu triển khai;
Propose solutions to improve the collection of debt recovery efficiency for the Strategy Division and analyzing debt recovery for research and development;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về kết quả kiểm tra, giám sát;
Perform periodic or extraordinary reports of inspection and supervision results;
- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của các cấp quản lý hoặc chủ động tổ chức khi có những phát hiện nghi ngờ.
Regularly organize monitoring topics based on the request of managers or actively organize when there are doubtful findings.
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống phần mềm thu hồi nợ
Take part in building debt collection software
- Hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của cán bộ nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý đảm bảo nội dung phù hợp, chính xác, đúng deadline;
Guiding, training, inspecting, supervising, and evaluating the performance results of staff under the Part's management to ensure appropriate and accurate contents and meet deadlines;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính
Graduated from University with major in Law, Economics, Banking, Finance upwards
- Từ 5 -7 năm KN chuyên môn liên quan đến Kiểm soát, Kiểm toán, Giám sát thu hồi nợ ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm
At least 5 - 7 years’ experience in Audit, Quality Control of Collection in Financial , Banking , Insurance Service
- Kỹ năng khai thác, truy tìm, tìm kiếm thông tin
Ability to search and use information
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic
Skills of data analysis, logical thinking

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng:giám sát chất lượng

Các công việc tương tự

Trưởng Bộ Phận Giám Sát Chất Lượng Thu Hồi Nợ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.