Giới thiệu về công ty

Rochdale Spears Co., Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng bộ phận Mộc máy / Machining Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 01/12/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Đồ gỗ

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Cạnh tranh

  • An Giang | Đồng Nai | Bình Dương

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

HR Vietnam’s ESS Client

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Datafa

$ Trên 15 Tr VND

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương