Giới thiệu về công ty

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 23/12/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Đồng Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ Dưới 10 Tr VND

  • Đồng Nai

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công Ty VMEP - SYM

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ Dưới 10 Tr VND

  • Đồng Nai

Công ty Cổ phần Beegreen

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Đồng Nai | Bình Dương