Giới thiệu về công ty

LNK AUDITING & APPRAISAL COMPANY LIMITED

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Phòng Kiểm Toán – Senior Auditor (CPA)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 09/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 - 0 Năm

LNK AUDITING & APPRAISAL COMPANY LIMITED

$ Trên 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần FECON

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

AA Corporation

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Licogi 16

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh