Trưởng phòng Kinh doanh Tiền mặt - Khu vực Đông Bắc Bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  08/12/2020

Mô tả Công việc

KHU VỰC QUẢN LÝ

- Quản lý các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC / GOAL OF POSITION
1. Nhanh chóng xây dựng mạng lưới cho Cash Loan nhằm thu hút khách hàng qua hình thức bán hàng trực tiếp.
2. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về kết quả triển khai kế hoạch kinh doanh Trung tâm bán hàng trực tiếp vùng để đạt mục tiêu bán hàng theo định hướng và chiến lược công ty đề ra.

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH / MAIN MISSIONS, RESPONSIBILITIES

1.Tham mưu cho Giám Đốc về cách điều hành, thực hiện chiến lược kinh doanh đảm bảo đạt mục tiêu và phát triển kênh bán hàng trực tiếp

2.Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu của khu vực

3.Điều hành, triển khai , quản lý công tác bán hàng và xây dựng mạng lưới bán hàng

4.Phối hợp với phòng hỗ trợ bán hàng để theo dõi toàn bộ quá trình, hiệu suất bán hàng và làm theo chiến lược để phát triển kênh bán hàng đứng đầu trong thị trường khu vực.

5.Tham gia, chỉ đạo hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo trưởng bộ phận, trưởng nhóm bán hàng để đạt được thành tích tốt nhất

6.Xây dựng chính sách, chương trình nâng cao năng lực, năng suất đội ngũ bán hàng, tăng vị thế cạnh tranh của đội ngũ kênh bán hàng trên thị trường

7.Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban liên quan (BD, Risk, Marketing, Đào tạo) để phát triển sản phẩm, cải thiện tỷ lệ rủi ro, tổ chức chương trình đào tạo, chương trình bán hàng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả bán hàng kênh

8.Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ và báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của giám đốc

9.Thực hiện các công việc khác được giao theo phân công của giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

A.Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences:

1.Bằng cấp/ Education : Đại học ngành tài chính, quản trị kinh doanh, các ngành kinh tế liên quan

2. Kinh nghiệm/ Experiences: ≥ 5 năm KN chuyên môn và trên 5 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành Tài chính tiêu dùng/ Ngân hàng/  FMCG

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English):Giao tiếp và soạn thảo (văn bản/ tờ trình/ mail) tốt

4.Kiến thức chung/ General knowledge
4.1.Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: - Xây dựng, thực thi được các chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn cho Trung Tâm Bán Hàng Trực Tiếp
- Có khả năng quản lý, điều phối công việc nhằm đảm bảo hoạt động trung tâm kinh doanh hiệu quả và hiệu suất cao

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding :Hiểu sâu sản phẩm, có khả năng đề xuất, cải tiến sản phẩm mới

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: - Hiểu và phối hợp với phòng ban khác đảm bảo công việc.
- Có khả năng kiểm soát và hướng dẫn lại quy trình các công việc đang thực hiện

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn/ Competencies, professional skills:

1.Năng lực lãnh đạo, điều hành tập thể, giao tiếp thuyết trình và đàm phán tốt trong kinh doanh

2.Năng lực xây dựng và thực thi chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quản lý bán hàng

3.Năng lực xây dựng và phát triển mối quan hệ, con người, đội nhóm

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Feedback