Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Tập đoàn Capital House

Trưởng Phòng Kinh Tế - Đấu Thầu

Tập đoàn Capital House
Ngày cập nhật: 15/11/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

I. Mục đích công việc

• Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý kinh tế.

• Quản lý công tác kinh tế, phân tích hiệu quản đầu tư của dự án.

II. Trách nhiệm & nhiệm vụ chính

1. Công tác quản lý kinh tế

1.1. Chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả dự án đầu tư, quản lý chi phí thực hiện dự án đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

1.2. Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý công tác kinh tế từ Công ty đến các đơn vị thành viên phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

1.3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý kinh tế tại các đơn vị thành viên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban

2. Công tác hồ sơ

Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán các giai đoạn, hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình tại các dự án Công ty đang thực hiện.

3. Công tác khối lượng

Chủ trì công tác hướng dẫn lập, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán cho các nhà thầu, các tổ đội thi công, các nhà cung cấp vật tư thiết bị tại công trường đảm bảo được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng các quy định, quy trình về công tác quản lý hồ sơ thanh quyết toán của Công ty; quản lý khối lượng, quản lý hao hụt vật tư trên công trường, kiểm soát các kế hoạch vật tư của các nhà thầu và các tổ đội thi công.

4. Điều hành hoạt động của Ban

4.1. Hỗ trợ Giám đốc Ban thiết lập các mục tiêu công việc trong mảng kinh tế của Ban, phân công, giao việc, hướng dẫn , giám sát việc thực hiện của CBNV trong bộ phận.

4.2. Tuân thủ quy định của công ty về việc lập kế hoạch công việc, phiếu giao việc; kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả thực hiện công việc của CBNV theo đúng quy định đảm bảo đánh giá chính xác, minh bạch.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn, chứng chỉ:

 • Nam/nữ tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tương đương
 • Có chứng chỉ định giá, đấu thầu, quản lý dự án

2. Năng lực (kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực theo giá trị cốt lõi của Công ty):

 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong đó có 3 năm ở vị trí tương đương trong các công ty đầu tư, thi công bất động sản có doanh thu từ 2000 tỷ/năm
 • Nắm vững qui trình quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư; hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các qui định hiện hành có liên quan.
 • Hiểu biết  về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng
 • Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình
 • Có hiểu biết về kinh tế kế hoạch và kỹ thuật 
 • Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.
 • Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn Capital House

Qui mô công ty: 500 - 1.000
Trải qua những thăng trầm cùng thị trường bất động sản nước nhà, bằng những nỗ lực bền bỉ, nghị lực vượt qua khó khăn, khả năng và sự quyết tâm đồng lòng...Chi tiết

Trưởng Phòng Kinh Tế - Đấu Thầu

Tập đoàn Capital House

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.