Truong Phong Phap Che (Bat Dong San, Real Estate)

Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  40 Tr - 60 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  5 - 20 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  28/01/2021

Mô tả Công việc

 • Quản lý chung hoạt động đầu tư
 • Cố vấn cho Ban TGĐ về các chiến lược ngắn hạn và dài hạn, các xu hướng đầu tư bất động sản mới trong tương lai
 • Tổ chức khai thác, tìm kiếm các Dự án phù hợp
 • Phân tích tiền khả thi và khả thi dự án.
 • Lập thuyết minh đầu tư
 • Quản trị Dự án đầu tư
 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động phát triển Dự án
 • Xây dựng các tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn… ), hệ thống & nguồn nhân lực cần thiết cho hoạt đông đầu tư
 • Triển khai các hoạt động đầu tư khác theo chỉ đạo của Ban TGĐ
 • Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn.

Yêu Cầu Công Việc

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương ở các Tập đoàn lớn chuyên về đầu tư Bất Động sản,
 • Kiến thức sâu rộng và có tầm nhìn dài hạn về thị trường bất động sản.
 • Có mối quan hệ sâu rộng để khai thác quỹ đất.
 • Kỹ năng chuyên sâu về các hoạt động đầu tư: Khai thác& nghiên cứu, Quản trị Dự án, Thầm định dự án đầu tư.
 • Kiến thức chuyên sâu về mảng Pháp lý Dự án.
 • Kiến thức chuyên sâu về Kinh tế vi mô cũng như vĩ mô.
 • Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu thế về bất động sản.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Job tags / skills

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback