Trưởng Phòng Quản Lý Thu Hồi Nợ Bên Thứ Ba (FMCG/Retail/ Franchise)

FE CREDIT
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  7 - 15 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  31/03/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Lập kế hoạch / lập ngân sách

 • Làm việc với các bộ phận liên quan, đặc biệt là Phòng Chiến Lược và Phân Tích Thu Hồi Nợ để dự báo số lượng hợp đồng và mục tiêu ước tính cho năm tới và hàng tháng cho các đối tác Văn phòng luật - công ty xử lý nợ và nhân viên
 • Lập kế hoạch phát triển mạng lưới các công ty đối tác bên thứ ba một cách hiệu quả để đáp ứng mục tiêu thu hồi hàng tháng & hàng năm
 • Lập kế hoạch và giám sát ngân sách hàng năm cho các chương trình thi đua, chương trình thúc đẩy hiệu quả làm việc, hội nghị và các chi phí khác cho Phòng để đảm bảo trong ngân sách
 • Thiết kế kế hoạch làm việc hàng tháng cho Phòng với sự phân công mục tiêu thu hồi nợ và các nhiệm vụ khác

Chính sách / Quy trình

 • Xây dựng, phát triển và đảm bảo liên tục tính hiệu quả của các quy định, chính sách và quy trình liên quan đến việc quản lý công ty thu hồi nợ bên thứ ba
 • Đảm bảo quản trị các hoạt động của Phòng phù hợp theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt
 • Thiết kế các chính sách, thủ tục và quy trình phù hợp giúp quản lý và thúc đẩy các công ty thu hồi nợ bên thứ ba

Hệ thống / quy trình

 • Triền khai theo yêu cầu và hỗ trợ tối ưu hóa các hệ thống tự động hóa và kết nối với các quy trình kinh doanh hiện tại
 • Tham gia phát triển hệ thống & công cụ hỗ trợ cho Phòng

Hoạt động

 • Làm việc với Phòng Chiến Lược và Phân Tích Thu Hồi Nợ để phát triển việc phân bổ hợp lý & mục tiêu cho các công ty thu hồi nợ bên thứ ba
 • Dựa trên dự báo danh mục và mục tiêu, làm việc với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để thiết kế kế hoạch phù hợp trong ít nhất ba tháng tới, xem xét sự thiếu hụt số lượng người và số hợp đồng tăng thêm nếu có
 • Hàng tuần xem xét hiệu suất của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba, thảo luận với Trưởng Bộ Phận/Trưởng Nhóm khu vực liên quan và liên lạc với ban quản lý công ty thu hồi nợ bên thứ ba về bất kỳ sự thiếu hụt nào của mục tiêu hàng tuần
 • Hàng tuần xem xét toàn bộ hoạt động của Phòng và nêu rõ các vấn đề với công ty thu hồi nợ bên thứ ba trong quá trình chuẩn bị cho cuộc họp của Trung tâm thu hồi nợ hàng tuần
 • Hàng tháng xem xét hiệu quả làm việc của công ty thu hồi nợ bên thứ ba, đặc biệt là các đối tác chiến lược và đề xuất việc tiếp tục hoặc chấm dứt các thỏa thuận với các công ty đó theo các chính sách hiện hành
 • Đưa ra các đề xuất và lấy ý kiến, phê duyệt của Ban Giám Đốc Trung Tâm Thu Hời Nợ để giải quyết các vấn đề phát sinh từ các công ty thu hồi nợ bên thứ ba
 • Theo dõi và cập nhật lên Ban Giám Đốc Trung Tâm Thu Hời Nợ của bất kỳ chương trình, thử nghiệm nào đang chạy
 • Đưa ra đề xuất với việc lập kế hoạch cho các chế độ ưu đãi/ chương trình để tăng việc đạt mục tiêu nếu được yêu cầu

Quản lý con người

 • Quản lý việc phân công công việc cho Phòng Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba đảm bảo việc phân công công việc phù hợp, suông sẻ và đảm bảo sự liên tục về vận hành
 • Huấn luyện và phát triển các nhóm để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất liên tục nâng cao

Báo cáo

 • Tạo và duy trì một hệ thống các báo cáo để theo dõi hiệu suất làm việc của Phòng, của các công ty ty thu hồi nợ bên thứ ba để có các kế hoạch phù hợp và / hoặc đề xuất với cấp cao hơn nếu có (báo cáo thu hồi nợ định kỳ, báo cáo khác về vấn đề thu hồi nợ, v.v

Khu vực quản lý: toàn quốc

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp cử nhân, chuyên ngành: Luật; ưu  tiên có chứng chỉ Luật Sư (các ngành khác cũng được cân nhắc)
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý đối tác, xây dựng hệ thống đối tác
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba một lợi thế hoặc kinh nghiệm làm việc với các bên đối tác cung cấp
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng đàm phán tốt/
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Tư duy chiến lược
 • Sự nhạy bén trong kinh doanh
 • Chú ý đến chi tiết
 • Thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh là một lợi thế
 • Kỹ năng quản lý các bên liên quan tốt

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback