Vui lòng cập nhật số điện thoại trong hồ sơ của bạn theo thông báo chuyển đổi từ  11 sang 10 chữ số trước ngày 15/12/2018 để Nhà tuyển dụng có thể tiếp cận bạn cho các việc làm phù hợp. Sau hạn chót một ngày, hệ thống sẽ tự động cập nhật số điện thoại của bạn theo quy định từ các nhà mạng.

Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - KHỐI CHIẾN LƯỢC (HỘI SỞ PNJ)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày cập nhật: 11/12/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

 • Định hướng hoạt động của các đơn vị trong công ty
 • Hoạch định, lên kế hoạch thực hiện, kiểm soát các chiến lược kinh doanh của công ty và triển khai, kiểm tra đánh giá hiệu quả.
 • Tham vấn cho Giám đốc Khối Chiến lược, Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược của công ty.
 • TRÁCH NHIỆM THỰC THI CHÍNH

Hoạch định và quản lý(Tỷ trọng: 10%)

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng Quản trị Chiến lược với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch làm việc hàng tháng/ tuần.
 • Phân công công việc hàng tháng/tuần cho nhân sự thuộc đơn vị.
 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính các công việc liên quan đến bộ phận.
 • Theo dõi, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị
 • Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân viên
 • Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 • Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẽ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 • Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

Hoạt động Quản trị chiến lược (Tỷ trọng: 20%)

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc, GĐ khối định hướng xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và giải pháp cấp Công ty, cấp khối theo định hướng chiến lược dài và trung hạn của Công ty.
 • Hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc xây dựng quản trị rủi ro của toàn công ty.
 • Xây dựng hệ thống quy trình, quy định quản trị rủi ro của công ty.
 • Giám sát việc thực hiện quản trị rủi ro của công ty
 • Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo đạt được các mụtiêu/ chỉ tiêu được đã được duyệt.
 • Giám sát/theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu/ kế hoạch đã được duyệt của từng đơn vị được phân công.
 • Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả giải pháp thực hiện và dự báo khả năng hoàn thành trong tương lai.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực thi kế hoạch hoạt động đã xây dựng.
 • Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/ giải pháp, phương pháp thực hiện của các đơn vị để phù hợp với tình hình hoạt động và mục tiêu chung của toàn Công ty.
 • Giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc đến các đơn vị được chỉ định và đánh giá kết quả thực thi.

Hoạt động nghiên cứu thị trường (Tỷ trọng: 20%)

 • Định hướng các đề tài nghiên cứu làm cơ sở cho việc hoạch định các giải pháp đáp ứng mục tiêu chiến lược của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và đề xuất, thiết kế nghiên cứu.
 • Tham gia đánh giá các đơn vị đối tác và tham mưu cho Giám đốc khối quyết định chọn đơn vị đối tác phù hợp.
 • Kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai công tác nghiên cứu

Hoạt động Đầu tư (Tỷ trọng: 20%)

 • Tìm kiếm và triển khai các định hướng hoạt động tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo chỉ đạo của Giám đốc khối Chiến lược/ TGĐ.
 • Xem xét kết quả thẩm định các phương án đầu tư, tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả
 • Quản lý danh mục đầu tư, định kỳ đánh giá hiệu quả của các dự án trong danh mục đầu tư của công ty, tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược các giải pháp phù hợp cho từng sự án.

Giám sát hoạt động Quan hệ với nhà đầu tư (Tỷ trọng: 10%)

 • Xem xét các đề xuất các hình thức huy động phù hợp và tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược/ TGĐ
 • Định hướng hoạt động Quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng và các định chế tài chính.
 • Quan hệ nhà đầu tư là các cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước.

Cải tiến, tăng hiệu quả hoạt động (Tỷ trọng: 10%)

 • Nhận diện và đề xuất cho Giám đốc khối Chiến lược những giải pháp cải tiến các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị và hệ thống.
 • Tổng hợp, phân tích, đề xuất cho Giám đốc khối Chiến lược về việc cải tiến/bổ sung các qui trình hoạt động.

Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất (Tỷ trọng: 5%)

 • Tổng hợp thông tin số liệu hoạt động, kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp từng đơn vị/toàn công ty theo nhiệm vụ được phân công; phân tích và báo cáo kết quả định kỳ/bất thường (theo yêu cầu) cho cấp trên.
 • Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị và toàn công ty.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Phù hợp và kịp thời
 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty
 • Nhận diện những rủi ro tiềm ần và có giải pháp phù hợp, kịp thời cho từng dự án đầu tư
 • Đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả.
 • Tìm kiếm nguồn vốn hoạt động phù hợp cho Công ty.
 • Duy trì và phát triển quan hệ với các nhà đầu tư là cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Loại bỏ sự không phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Các Qui trình vận hành tốt, phù hợp với hoạt động của công ty.
 • Các báo cáo đánh giá hoạt động đúng tiến độ và chất lượng.
 • Đánh giá đúng mức đóng góp của từng đơn vị vào kết quả của toàn Công ty.
 • Nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên.
 • Nhân viên luôn có thái độ và tinh thần làm việc tốt trong công việc.
 • Đúng hạn và công bằng.

QUYỀN LỢI/ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

Quyền Lợi:

 • Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Lương tương xứng năng lực.
 • Thưởng hấp dẫn , bao gồm : Tháng 13, Tháng 14, Tháng 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
 • Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.
 • Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kì cho tòan bộ nhân viên.
 • Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
 • Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát…

Môi trường làm việc:

 • Thời gian làm việc: 48 tiếng/ 1tuần (Từ Thứ 2 - đến hết Thứ 6, T7 & CN nghỉ)
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

         TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: > Đại học chuyên ngành QTKD/Thống kê/ Tài chính - Kế toán
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) trở lên
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức về nghiên cứu thị trường, tài    chính, quản trị sản xuất.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 5 năm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Phân tích số liệu, phân tích tài chính, lập và trình bày báo cáo.
 • Kỹ năng mềm:
 • Kỹ năng quản lý, điều hành
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm Giao tiếp, thuyết trình.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Cẩn thận,tỉ mỉ
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu khác

Địa chỉ liên hệ:

- Tên liên hệ: MS. LOAN - PHÒNG TUYỂN DỤNG
- Địa chỉ:  Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn/viQui mô công ty: 5500 - 6000
PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị...Chi tiết

Các công việc tương tự

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - KHỐI CHIẾN LƯỢC (HỘI SỞ PNJ)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.