Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://tuyendung.pnj.com.vn/vi

PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị... Chi tiết

Trưởng Phòng Quản Trị Chiến Lược

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Hoạch định và quản lý (10%):
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng Quản trị Chiến lược với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng tháng/ tuần.
- Phân công công việc hàng tháng/tuần cho nhân sự thuộc đơn vị.
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính các công việc liên quan đến bộ phận.
- Theo dõi, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị
- Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân viên
- Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
- Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẽ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
- Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.
- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.
2. Hoạt động Quản trị chiến lược (20%):
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, GĐ khối định hướng xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và giải pháp cấp Công ty, cấp khối theo định hướng chiến lược dài và trung hạn của Công ty.
- Hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc xây dựng quản trị rủi ro của toàn công ty.
- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định quản trị rủi ro của công ty.
- Giám sát việc thực hiện quản trị rủi ro của công ty
- Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo đạt được các mục tiêu/ chỉ tiêu được đã được duyệt.
- Giám sát/theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu/ kế hoạch đã được duyệt của từng đơn vị được phân công.
- Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả giải pháp thực hiện và dự báo khả năng hoàn thành trong tương lai.
- Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực thi kế hoạch hoạt động đã xây dựng.
- Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/ giải pháp, phương pháp thực hiện của các đơn vị để phù hợp với tình hình hoạt động và mục tiêu chung của toàn Công ty.
- Giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc đến các đơn vị được chỉ định và đánh giá kết quả thực thi.
3. Hoạt động Nghiên cứu thị trường (20%):
- Định hướng các đề tài nghiên cứu làm cơ sở cho việc hoạch định các giải pháp đáp ứng mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và đề xuất, thiết kế nghiên cứu.
- Tham gia đánh giá các đơn vị đối tác và tham mưu cho Giám đốc khối quyết định chọn đơn vị đối tác phù hợp.
- Kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai công tác nghiên cứu.
- Tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược/TGĐ các giải pháp phù hợp
4. Hoạt động Đầu tư (20%):
- Tìm kiếm và triển khai các định hướng hoạt động tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo chỉ đạo của Giám đốc khối Chiến lược/ TGĐ.
- Xem xét kết quả thẩm định các phương án đầu tư, tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả
- Quản lý danh mục đầu tư, định kỳ đánh giá hiệu quả của các dự án trong danh mục đầu tư của Công ty, tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược các giải pháp phù hợp cho từng sự án.
5. Giám sát hoạt động Quan hệ với nhà đầu tư (10%):
- Xem xét các đề xuất các hình thức huy động phù hợp và tham vấn cho Giám đốc khối Chiến lược/ TGĐ
- Định hướng hoạt động Quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng và các định chế tài chính.
- Quan hệ nhà đầu tư là các cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước.
6. Cải tiến, tăng hiệu quả hoạt động (10%):
- Nhận diện và đề xuất cho Giám đốc khối Chiến lược những giải pháp cải tiến các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị và hệ thống.
- Tổng hợp, phân tích, đề xuất cho Giám đốc khối Chiến lược về việc cải tiến/bổ sung các qui trình hoạt động.
7. Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất (5%):
- Tổng hợp thông tin số liệu hoạt động, kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp từng đơn vị/toàn công ty theo nhiệm vụ được phân công; phân tích và báo cáo kết quả định kỳ/bất thường (theo yêu cầu) cho cấp trên.
- Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị và toàn công ty.
8. Tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân viên và đánh giá KPI ( 5%):
- Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
- Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẽ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
- Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan
- TN Đại học chuyên ngành QTKD/Thống kê/ Tài chính - Kế toán
- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức về nghiên cứu thị trường, tài chính, quản trị sản xuất.

CÁC KỸ NĂNG KHÁC: 
- Kỹ năng công việc: Phân tích số liệu, phân tích tài chính, lập và trình bày báo cáo.
- Kỹ năng mềm:

  • Kỹ năng quản lý, điều hành
  • Kỹ năng lập kế hoạch
  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
  • Kỹ năng làm việc nhóm Giao tiếp, thuyết trình.
  • Cẩn thận, tỉ mỉ
  • Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu khác
Job tags / Kỹ năng: Head of Office

Trưởng Phòng Quản Trị Chiến Lược

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.