Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư , Quản lý chất lượng (QA/QC) , Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Techcombank

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh