Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Sunjin Vina

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG TRẠI GÀ GIỐNG ( KV ĐỒNG NAI)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 25/08/2021
Ngành nghề Quản lý điều hành , Nông nghiệp , Chăn nuôi / Thú y
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Trên 12 Tr VND

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai