Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

Thông Tin Tuyển Dụng

Tuyển Sales Teamleader (Sales Logistics)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ 15 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

FM GLOBAL LOGISTICS CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Cổ phần Tiếp vận HP

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội