Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Unity Game Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 31/10/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 5 Năm

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Est Rouge

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ Trên 39,6 Tr VND

 • Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Cạnh tranh

 • Đà Nẵng