Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Unity Game Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 14/11/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 5 Năm

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

 • Đà Nẵng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Est Rouge

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

 • Đà Nẵng

Saigon Technology Solutions

$ Trên 33 Tr VND

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng