Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Upholstery Manager (ID: 502183)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/12/2020
Ngành nghề Xuất nhập khẩu , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Đồ gỗ
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

First Alliances

$ 30 Tr - 42 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Đồng Nai