Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Urgent - Academic Deputy Director- HCMC

Cấp bậc Phó Giám đốc
Lương $ 3.000 - 4.000 USD
Hết hạn nộp 15/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm 5 - 8 Năm

Best HR Solution - Best HR Solution Company Limited

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 110 Tr - 176 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh