Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

User Services Intern -MM Mega Market Dist.2

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ 2,000,000 - 3,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ , Hành chính / Thư ký , Nhân sự

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Dưới 2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 11 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam- Quận 12

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh