Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Visip 2/Bình Dương] Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Biên phiên dịch

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12,5 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Bình Dương