Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Visip 2/Bình Dương] Nhân viên thu mua tiếng Nhật

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/03/2021
Ngành nghề Quản lý điều hành , Biên phiên dịch , Thu mua / Vật tư

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12,5 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 12,5 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Bình Dương