Giới thiệu về công ty

Học viện VTC Academy

Thông Tin Tuyển Dụng

VTC ACADEMY - CHUYÊN VIÊN R&D - PHÁT TRIỂN THƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 11/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 10 Năm

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Manabie Việt Nam

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội