Giới thiệu về công ty

Học viện VTC Academy

Thông Tin Tuyển Dụng

VTC Academy - Chuyên Viên Thiết Kế Chương Trình Giảng Dạy Lập Trình - HCM

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/09/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 2 - 10 Năm

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Trên 15 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh