Giới thiệu về công ty

Học viện VTC Academy

Thông Tin Tuyển Dụng

VTC Academy - Giảng Viên Kỹ Năng Mềm/ Soft Skills Trainer Part-time

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Nhân sự
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Eco B&M

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh