Giới thiệu về công ty

Học viện VTC Academy

Thông Tin Tuyển Dụng

VTC Academy - Giảng Viên Lập Trình Web Fullstack (Fulltime & Part-time)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 15 Năm

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh