Giới thiệu về công ty

Học viện VTC Academy

Thông Tin Tuyển Dụng

VTC Academy - Trưởng Phòng Đào Tạo Lập Trình

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 19/11/2020
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Quản lý điều hành , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Học viện VTC Academy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh