Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Web/ Mobile Developer - MM Mega Market Quận 2

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 18,000,000 - 22,000,000 VND
Hết hạn nộp 25/12/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 5,5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

SolarBK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh