Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Wind Engineer /Kỹ Sư Năng Lượng Gió

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management
Ngày cập nhật: 14/06/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

This motivated individual will be responsible for providing technical support in wind resource assessment for the development of UPC Renewables Vietnam Management LLC (UPCRVM)’s project pipeline. Key parts of the role include wind data management, analytical tool development, analysis, terrain flow simulation, turbine technology performance and siting, GIS mapping, measurement equipment procurement and management, management and co-ordination with Met Tower maintenance and project wind risk assessment. The personnel will be trained by experienced staff and direct experience working in wind industry is not required although will be an advantage.

Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật trong việc đánh giá tiềm năng năng lượng gió nhằm phát triển chuỗi dự án của Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management (UPCRVM). Các phần chính của vai trò này bao gồm quản lý dữ liệu gió, phát triển công cụ phân tích, bản phân tích, mô phỏng luồng địa hình, định vị và hiệu suất công nghệ tuabin, lập bản đồ Hệ thống thông tin địa lý (GIS), mua và quản lý thiết bị đo lường, quản lý và phối hợp với việc bảo trình Trụ Đo Gió và đánh giá rủi ro gió của dự án. Nhân sự này sẽ được đào tạo bởi nhân viên kinh nghiệm và có kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong ngành công nghiệp điện gió là không bắt buộc, mặc dù sẽ là một lợi thế.

 • Monitor UPCRVM’s wind data analysis, site assessment & wind measurement campaigns and maintenance. // Giám sát công việc phân tích dữ liệu gió, đánh giá hiện trường, các hoạt động đo gió và bảo trì của UPCRVM.
 • Assist in the identification of new project development areas through analysis of their technical merit. // Hỗ trợ công tác xác định các khu vực phát triển dự án mới thông qua các phân tích lợi thế kỹ thuật của các khu vực này.
 • Using wind modelling & GIS software to process and analyze wind data, including making regular recommendations to senior managers on technological advancements and tools for such modelling and processing. // Sử dụng phần mềm lập mô hình gió và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xử lý và phân tích dữ liệu gió, bao gồm việc thường xuyên đưa ra các khuyến nghị cho quản lý cấp cao về các công cụ và tiến bộ công nghệ cho công tác lập mô hình và xử lý này.
 • Obtain local weather station wind data from local government agencies with assistance from the rest of the development department. // Với sự hỗ trợ từ các thành viên còn lại của bộ phận phát triển, thu thập dữ liệu gió của trạm thời tiết tại các tỉnh và thành phố từ các cơ quan chính quyền địa phương.
 • Wind farm layout micro-sitting with given constraints (i.e. Environmental noise and shadow flicker, roads, bridges etc.) // Bố trí vị trí cực nhỏ cho trang trại gió với các ràng buộc nhất định (vd. Tiếng ồn môi trường, bóng nhấp nháy, đường xá, cầu cống…
 • Collaborate with the Engineering Department to maximize the economics of the Company’s development projects through siting optimization and Wind Turbine Generator (WTG) production performance, while minimizing the overall civil and electrical balance of plant costs. // Phối hợp với Bộ phận Kỹ thuật trong công tác tối đa hóa tính kinh tế các dự án phát triển của Công ty thông qua tối ưu khu vực dự án và công suất sản xuất của Máy phát điện tua-bin gió (WTG), đồng thời giảm thiểu tổng thể bảng cân đối chi phí nhà máy về kỹ thuật điện và xây dựng dân dụng.
 • Coordinate with WTG suppliers in technical analysis of turbines // Phối hợp với các nhà cung cấp Máy phát điện tua-bin gió (WTG) trong công tác phân tích kỹ thuật các tua-bin.
 • Participate site visits for wind farm development. // Tham gia các buổi thực địa phục vụ phát triển các trang trại điện gió.
 • Train in solar resource analysis if requested by management, with an aim to be able to carry out PVSyst reports for the company within a period of one (1) year from starting with the UPCRVM // Tham gia đào tạo kỹ năng phân tích tài nguyên năng lượng mặt trời khi quản lý yêu cầu trong vòng một (1) năm kể từ khi bắt đầu làm việc với UPCRVM, với mục đích có thể thực hiện các báo cáo PVSyst cho công ty.
 • Train in solar resource analysis if requested by management, with an aim to be able to carry out PVSyst reports for the company within a period of one (1) year from starting with the UPCRVM // Tham gia đào tạo kỹ năng phân tích tài nguyên năng lượng mặt trời khi quản lý yêu cầu trong vòng một (1) năm kể từ khi bắt đầu làm việc với UPCRVM, với mục đích có thể thực hiện các báo cáo PVSyst cho công ty.
 • Monitor a maintenance activity of meteorological mast and mobile measurement units.// Giám sát hoạt động bảo trì của các đơn vị thực hiện trụ khí tượng và đo gió di động.
 • To perform knowledge sharing in order to enhance the professional development within the organization.// Thực hiện việc chia sẻ kiến thức nhằm tăng cường sự phát triển nghề nghiệp trong tổ chức.
 • Maintain project databases and in line with the company’s filing system.// Duy trì cơ sở dữ liệu dự án và phù hợp với hệ thống hồ sơ của công ty.
 • Various other tasks requested by management.// Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

 • University Degree in Mechanical Engineering, or Physics. Master degree will be advantage;// Bằng Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ điện hoặc vật lý. Có bằng thạc sỹ sẽ là lợi thế;
 • Direct experience working in renewable energy is not required though will be an advantage. Fresh graduate with a minimum of 8/10 GPA is welcome.// Kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong ngành công nghiệp điện gió là không bắt buộc mặc dù sẽ là một lợi thế. Sinh viên mới ra trường với điểm học lực trung bình 8/10 được chào đón.
 • Experience in working in a multicultural and start-up environment Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa và khởi nghiệp;
 • Quick learner and adaptable in a start-up business; Là người học và thích ứng nhanh trong một doanh nghiệp khởi nghiệp;
 • Willing to learn attitude as the personnel will be trained to use Wind Resource Assessment Software (WAsP, WindPRO, Windographer, OpenWind etc.) by experienced staff. Sẳn sàng có thái độ học hỏi như một nhân sự được đào tạo để sử dụng Phần Mềm Đánh Giá Năng Lương Gió (WAsP, WindPRO, Windographer, OpenWind,…) bởi nhân viên kinh nghiệm.
 • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills mandatory; Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks; Có khả năng lập thứ tự ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Frequent travel to site across Vietnam is required (expecting 20% of the time); Yêu cầu đi công tác đến các dự án ở Việt Nam thường xuyên (khoảng 20% thời gian);
 • Motivated and self-starter is a plus; Tích cực tận tụy và chủ động là ưu điểm
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required; and Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project); và
 • Excellent communication skills, personable, team player. Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

https://www.upcrenewables.com/
UPC Renewables Group, a leading worldwide Renewable Developer with over Twenty years of Global experience pioneering and building world class wind and solar...Chi tiết

Các công việc tương tự

Wind Engineer /Kỹ Sư Năng Lượng Gió

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.