Lọc

22 việc làm

CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Bình Phước
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Bình Phước
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương

CÔNG TY TNHH TEX YEAR VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Đào tạo

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Bình Dương
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

ORION FOOD VINA CO.,LTD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Long An
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Xe đưa đón

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 27 Tr - 32 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 19,8 Tr - 33 Tr VND

 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 36 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Đồng Nai
Feedback