Lọc

493 việc làm

First Alliances

$ 150 Tr - 200 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

$ 110 Tr - 220 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

First Alliances

$ 100 Tr - 150 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

First Alliances

$ 100 Tr - 130 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Tập Đoàn TECOMEN

$ 66 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 81,4 Tr VND

 • Bắc Ninh
 • Du Lịch
 • Tăng lương

MegaCEO

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Hà Nội
 • Bắc Ninh
 • Bắc Giang
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 55 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 55 Tr - 77 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe

First Alliances

$ 50 Tr - 100 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Thiên An Holdings

$ 50 Tr - 100 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Bình Dương
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

First Alliances

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 70 Tr VND

 • Bình Dương
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Công ty TNHH Bel Việt Nam

$ 50 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng

HR Vietnam’s ESS Client

$ 44 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 44 Tr - 77 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du lịch nước ngoài
 • Chế độ thưởng

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hải Phòng
 • Du Lịch
 • Tăng lương

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hà Nội
 • Tăng lương

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng

HR Vietnam’s ESS Client

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

HR Vietnam’s ESS Client

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Hà Nội
 • Bắc Ninh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 44 Tr - 48,4 Tr VND

 • Hà Nội
 • Bình Dương
 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Đồng Nai
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp

HR Vietnam’s ESS Client

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Đà Nẵng
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SỨC KHỎE VÀNG

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn TECOMEN

$ 40 Tr - 45 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hòa Bình
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Trên 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 41,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Du Lịch
 • Tăng lương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 35 Tr - 45 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

HR Vietnam’s ESS Client

$ 35 Tr - 45 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REVER

$ 35 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 77 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 33 Tr - 66 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Đà Nẵng
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hải Dương
 • Hưng Yên
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Quảng Ninh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Bến Tre
 • Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

MegaCEO

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo
Feedback