Tìm Kiếm Nâng Cao

Tìm việc làm tại Attapeu 6

Filter Result

Địa điểm
Ngành nghề
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC (Làm việc tại Lào)

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Attapeu

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 21/02/2018
Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Giám Đốc Nông Trường

Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Attapeu

Lương: 12 Tr - 14 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/02/2018
Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Nhân Viên Điện Tự Động

Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Attapeu

Lương: 8 Tr - 11 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/02/2018
Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Nhân viên Nông nghiệp (Lào)

Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Attapeu

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/02/2018
Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Nhân Viên Trực Bơm (Điện Công Nghiệp, Dân Dụng)

Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Attapeu

Lương: 7 Tr - 7,7 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/02/2018
Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Hành Chính - Tổng Hợp

Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu - Lào

Attapeu

Lương: 6 Tr - 7 Tr VND

Ngày cập nhật: 01/02/2018
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: