Tìm Kiếm Nâng Cao

Việc làm tại Công Ty TNHH CJ Vina Agri 17

Filter Result

Địa điểm
 • 15
 • 2
 • 2
Ngành nghề
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

General Accountant - Working at Vinh Long or Binh Dinh Province

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 15/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT SOFTWARE

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 15/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

General Accountant

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 12/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

HR - Admin Manager (Làm việc tại CJ Bình Định)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Bình Định

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 12/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân viên vận hành máy ép

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: 6 Tr - 8 Tr VND

Ngày cập nhật: 12/10/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Process Innovation Staff

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 12/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương - Làm việc ở Bình Định

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 12/10/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

General Accountant (Leader)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 11/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

QC Manager - Working at Binh Đinh or Woring at Vinh Long

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Bình Định

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 06/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT ERP System

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 05/10/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Process Innovation Leader

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 05/10/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Phân Tích - Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 28/09/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT Help Desk

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 27/09/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Senior Process Innovation - Accounting Dept.

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 24/09/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Thu Hồi & Kiểm Soát Công Nợ

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 24/09/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Senior Process Innovation Staff

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 17/09/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT ERP System - Working at My Yên, Bến Lức, Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 17/09/2017
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: