Tìm Kiếm Nâng Cao

Tìm việc làm tại Malaysia 5

Filter Result

Địa điểm
  • 3
Ngành nghề
  • 4
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Giám Sát Thi Công Sơn (Painting Supervisor) (Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Hồ Chí Minh, Malaysia

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 17/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Giám sát Bảo Ôn (Insulation Supervisor - Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Hồ Chí Minh, Malaysia

Lương: 22 Tr - 33 Tr VND

Ngày cập nhật: 17/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Project Controller - PIPING (Nam Đi Malaysia)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Malaysia

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Nhân Viên Hành Chính Công trường tại Malaysia (HĐ 6- 9 tháng)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Malaysia

Lương: 12 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 11/02/2018
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Kiểm Soát Chi Phí (Cost Control) (Đi Malaysia) (Temp 9-12 months)

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)

Hồ Chí Minh, Malaysia

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 27/01/2018
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: