Lọc

4,183 việc làm

Sắp xếp theo

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 200 Tr - 235 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 180 Tr - 200 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 132 Tr - 154 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

$ 110 Tr - 220 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ 110 Tr - 132 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Amoris

$ 100 Tr - 200 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

First Alliances

$ 100 Tr - 150 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

First Alliances

$ 100 Tr - 130 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 99 Tr - 110 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Quảng Ninh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 90 Tr - 200 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 88 Tr - 187 Tr VND

 • Quốc tế
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

First Alliances

$ 88 Tr - 187 Tr VND

 • Quốc tế
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Talent Trader Vietnam

$ 88 Tr - 110 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 88 Tr - 110 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 80 Tr - 100 Tr VND

 • Hà Nam
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

MegaCEO

$ 77 Tr - 99 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 77 Tr - 99 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 75 Tr - 85 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe

Công Ty Cổ Phần Cafe số 1 Việt Nam

$ 70 Tr - 100 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 70 Tr - 100 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

First Alliances

$ 70 Tr - 90 Tr VND

 • Bình Dương
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 66 Tr - 154 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Bảo mật

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Đà Nẵng
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 66 Tr - 99 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 99 Tr VND

 • Tokyo
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe

Tập Đoàn TECOMEN

$ 66 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 66 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 81,4 Tr VND

 • Bắc Ninh
 • Du Lịch
 • Tăng lương

MegaCEO

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Hà Nội
 • Bắc Ninh
 • Bắc Giang
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Bình Dương
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 65 Tr - 100 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 65 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 61,6 Tr - 156,2 Tr VND

 • Quốc tế
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

Vietnamese-German University (VGU)

$ 61,6 Tr - 77 Tr VND

 • Bình Dương
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

MegaCEO

$ 61,6 Tr - 68,2 Tr VND

 • Hà Nội
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

Novaland Group

$ 60 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 60 Tr - 65 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 132 Tr VND

 • Bắc Ninh
 • Du Lịch
 • Tăng lương

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 55 Tr - 110 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 55 Tr - 110 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 55 Tr - 88 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 55 Tr - 88 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

BAMBOO AIRWAYS - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

$ 55 Tr - 88 Tr VND

 • Hà Nội
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 55 Tr - 88 Tr VND

 • Hà Nội

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 55 Tr - 80 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
Feedback