Lọc

 • Chuyển qua chế độ xem danh sách

 • Chuyển qua chế độ xem nhanh

10 việc làm tại Quốc tế

Sắp xếp theo
Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Lương: 19,8 Tr - 33 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Lương: 19,8 Tr - 33 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Lương: Trên 33 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Lương: Trên 33 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Ngày cập nhật

PERSOLKELLY Vietnam

Lương: 45 Tr - 90 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Lương: 286 Tr - 858 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Lương: 814 Tr - 1,034 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài

Ngày cập nhật

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

Lương: 19,8 Tr - 33 Tr VND

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài

Ngày cập nhật

Bảo mật

Lương: 154 Tr - 220 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng

Ngày cập nhật

CÔNG TY TNHH INZI VINA

Lương: Cạnh tranh

 • Quốc tế
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục

Ngày cập nhật

access_alarms

Gửi tôi việc làm tương tự

Feedback